โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัน ชัยมงคล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6