โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
บุคลากรทางการศึกษา

นายมา คนเพียร
ช่างไฟฟ้า ขั้น 4

นางยุพารัตน์ พันนุมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ