โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัญชุลี วรุยาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายอัษฎาวุธ บรรจง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 09-9214-6952
อีเมล์ : psweb16@gmail.com

นางสาวอิศราวดี กุลวงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1