โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพีรวิชญ์ สุดเสน่ห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเทพสุริยา ศรีสุภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1