โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
คณะผู้บริหาร

นางจารุณี ฤทธิ์วงศ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : tuwong97@gmail.com