โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
     ล.ป.อ.

สีประจำโรงเรียน
     ขาว - เหลือง

สีขาว   หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด
สีเหลือง   หมายถึง ความสดใส รุ่งเรือง สว่างไสว